top of page

מילון המונחים של מצות מלכות

 • פַארְנֶעמֶער
  לישה. הפארנעמר הוא האחראי על הלישה. הוא מקבל את הקמח והמים מידי העוסקים במלאכה, היושבים בשני חדרים נפרדים לגמרי, והוא לש את הבצק במהירות שיא, מבלי להניח לקמח או למים לנוע רגע אחד בכלי ללא תנועה.
 • פִינֶער
  בלילה. הבולל מקבל את הבצק הראשוני מידי הפארנעמער ומתחיל לבלול את הבצק ולהפוך אותו לעיסה. רגעי הבלילה הם רגעים קשים ומורכבים ועל הבולל אסור להסיח דעת אף לא לרגע מהבצק.
 • חוֹתֵךְ
  חותך את העיסה. החותך לוקח מהפינער את העיסה כשהיא במצב מתקדם. הוא חותך לפרוסות דקות ומעביר אותם לידי הרודים, כדי להעניק לו צורה של מצה.
 • וֶועלְגֶער
  רדייה. חבורה של 8-10 עובדים יראי שמים מקבלים מידי החותך את הפרוסות הדקות ועליהם לרדות את הבצק ולהפוך אותו למצה, עמה יסעדו בני ישראל את שולחן חג המצות בהידור. גם כאן נדרשת פעילות יתירה שלא לתת רגע אחד של נשימה לבצק, כדי שלא יחמיץ חלילה, ומנגד לא לחמם את הבצק יתר על המידה.
 • גּוֹמֵר
  השלב האחרון ברדיית הבצק: הגומרים הם אלו שמקבלים את המצה מידי הוועלגער ומעניקים לו תצורה סופית נאה של מצות עגולות עבודת יד. הגומרים הם בעלי מקצוע מיומנים המובאים למאפיית 'מלכות' באופן מיוחד.
 • רֶעדְלֶער
  חירור המצה. רגע לפני כניסתה לתנור עוברת המצה המוגמרת והמושלמת לידי המחוררים. במיומנות נפלאה הם עוברים על המצה ומנקבים אותו כדי לאפשר לחום התנור לחדור במהירות לכל חלקי המצה וגם כדי למנוע נפיחות וכדומה העלולות להיווצר מאוויר אם יש בתוך המצה.
 • שִׁיבֵּר
  האופה. לכאן העיניים נשואות. התנור שהוסק בעצי זית ובחום מדויק, מקבל את המצות מידי השיבר המקצועי, שיודע לכוון את הנחת המצות בתוככי התנור ולהוציא אותן בדיוק ברגע שהן נאפות, רגע לפני שהן נשרפות. השיבר הוא אחד המקצועות הקשים והמבוקשים בענף.
 • שׁוֹקֵל וְאוֹרֵז
  תחנה אחרונה. תפקידם של השוקלים ואורזי המצות, לברור כל מצה ולבדוק את כשרותה, שמא יש בה פסול חלילה של נפיחות או כפילות. לשקול כמות של מצות כשרות לפי קילוגרמים, להפריש ממנה חלה כדין ולארוז אותה היטב והרמטי, לשמירה על טריותה עד לליל הסדר.
bottom of page